Geological characterization of Bazhenov-Abalak formation on the example of Paliynovskoye area of Krasnoleninskoye oil field

Authors: K.V. Strizhnev (Gazpromneft-Angara LLC, RF, Saint-Petersburg), M.A. Cherevko (Gazpromneft-Khantos LLC, Khanty-Mansiysk), A.N. Sitnikov, D.E. Zagranovskaya, V.V. Zhukov (Gazpromneft NTC LLC, RF, Saint-Petersburg)

Key words: the Bazhenov formation, Jurassic complex, active folds in geodynamic plane, faults of shear nature, SubUral package of power meridians.

Well productivity in the sediments of the Bazhenov Formation varies considerably, but this process is independent of the lithotypes of the Bazhenov Formation. In the conceptual model of the Palyanovskoye deposit, oil reserves are associated with the major active folds in geodynamic plane and controlled by geodynamic active diagonally oriented, relatively young faults of shear nature of the main North-East-trending and also North-West-trending.

References
1. Alekseev A.D., Nemova V.D., Koloskov V.N., Gavrilov S.S., Geologiya nefti
i gaza – The journal Oil and Gas Geology, 2009, no. 2, pp. 27-33.
2. Glukhmanchuk E.D., Vasilevskiy A.N., Zakonomernosti struktur
razrusheniya (treshchinovatosti) evolyutsii tektonicheskikh deformatsiy na
mestorozhdeniyakh Zapadnoy Sibiri (Regularities of fracture structures
(fracture) of tectonic deformation evolution in Western Siberia), Khanty-
Mansiysk, 2005, pp. 67-76.
3. Gogonenkov G.N., Lavrik A.S., El'manovich S.S., Geofizika, 2002, no. 1,
pp. 54-61.
4. Gogonenkov G.N., Kashik A.S., Timurziev A.I., Geologiya nefti i gaza – The
journal Oil and Gas Geology, 2007, no. 3, pp. 3-11.
5. Fedorova T.A. Bochko R.A., Geologiya nefti i gaza – The journal Oil and
Gas Geology, 1991, no. 2, pp. 23-26.
6. Chinarov A.S., Zagranovskaya D.E., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry,
2010, no. 12, pp. 12-15.
7. Korobova L.A., Korobov A.D., Geologiya, geografiya i global'naya energiya,
2010, no. 3, pp. 27-31.
8. Moskvin V.I., Danilova V.P., Kostyreva E.A. et al., Geologiya i geofizika – Russian Geology and Geophysics, 2004, V. 45, no. 6, pp. 730-741.
9. Atlas “Geologiya i neftegazonosnost' Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo
okruga” (Atlas "Geology and oil and gas potential of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug"), Ekaterinburg: Nauka Publ., 2004, 148 p. 

Key words: the Bazhenov formation, Jurassic complex, active folds in geodynamic plane, faults of shear nature, SubUral package of power meridians.

Well productivity in the sediments of the Bazhenov Formation varies considerably, but this process is independent of the lithotypes of the Bazhenov Formation. In the conceptual model of the Palyanovskoye deposit, oil reserves are associated with the major active folds in geodynamic plane and controlled by geodynamic active diagonally oriented, relatively young faults of shear nature of the main North-East-trending and also North-West-trending.

References
1. Alekseev A.D., Nemova V.D., Koloskov V.N., Gavrilov S.S., Geologiya nefti
i gaza – The journal Oil and Gas Geology, 2009, no. 2, pp. 27-33.
2. Glukhmanchuk E.D., Vasilevskiy A.N., Zakonomernosti struktur
razrusheniya (treshchinovatosti) evolyutsii tektonicheskikh deformatsiy na
mestorozhdeniyakh Zapadnoy Sibiri (Regularities of fracture structures
(fracture) of tectonic deformation evolution in Western Siberia), Khanty-
Mansiysk, 2005, pp. 67-76.
3. Gogonenkov G.N., Lavrik A.S., El'manovich S.S., Geofizika, 2002, no. 1,
pp. 54-61.
4. Gogonenkov G.N., Kashik A.S., Timurziev A.I., Geologiya nefti i gaza – The
journal Oil and Gas Geology, 2007, no. 3, pp. 3-11.
5. Fedorova T.A. Bochko R.A., Geologiya nefti i gaza – The journal Oil and
Gas Geology, 1991, no. 2, pp. 23-26.
6. Chinarov A.S., Zagranovskaya D.E., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry,
2010, no. 12, pp. 12-15.
7. Korobova L.A., Korobov A.D., Geologiya, geografiya i global'naya energiya,
2010, no. 3, pp. 27-31.
8. Moskvin V.I., Danilova V.P., Kostyreva E.A. et al., Geologiya i geofizika – Russian Geology and Geophysics, 2004, V. 45, no. 6, pp. 730-741.
9. Atlas “Geologiya i neftegazonosnost' Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo
okruga” (Atlas "Geology and oil and gas potential of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug"), Ekaterinburg: Nauka Publ., 2004, 148 p. 


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

20.01.2022
18.01.2022
11.01.2022