Drilling cost optimization during conceptual project phase of field development

Authors: V.А. Karsakov, S.V. Tretiakov (Gazpromneft NTC LLC, RF, Saint-Petersburg), S.S. Devyatyarov (Gazpromneft Novy Port LLC, RF, Tyumen), A.G. Pasynkov (Gazpromneft-Razvitie LLC Branch Messoyakha, RF, Tyumen)

Key words: well engineering, placing oil bushes, integrated design, conceptual design, complex design.

The article presents the experience of using complexity solution to conceptual engineering for development Messoyahskoye and Novoportovskoye fields at Gazprom Neft. Highlighted the importance of well construction phase and justified its significance growing due to technology development, increasing volume of "difficult reservoirs", high risks and etc.

References
1. Nekipelov Yu.V., Latkin K.E., Ismagilov P.P. et al., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2010, no. 8, pp. 6-9.
2. Khasanov M.M., Surgaev V.N., Tarasov P.A. et al., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 71 – 75.
3. Khanov K.M., Slagaemye effektivnosti stroitel'stva skvazhin (Summands of efficiency of well construction), Tyumen': Publ. of ZapSibNIGNI, 1986.
4. Sheshukova G.N., Povyshenie effektivnosti kustovogo metoda razburivaniya
neftyanykh mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri (Improving the efficiency of cluster
drill method for oil fields in Western Siberia): Thesis of the candidate of technical
sciences, Tyumen', 1997.
5. Kharlamov A.K., Sovershenstvovanie metodiki proektirovaniya kustov i profiley
skvazhin na mestorozhdeniyakh so slozhnymi skhemami razrabotki (Improving
design methods of well cluster and profiles wells in the fields with complex development schemes), Thesis of the candidate of technical sciences, Tyumen'.
6. Abdikadyrov B.A., Modeli ratsional'nogo razmeshcheniya skvazhin na
gazovykh zalezhakh slozhnogo geologicheskogo stroeniya (Model of rational
well placement in gas reservoirs with complex geological structure): Thesis of the
candidate of technical sciences, Moscow, 2009.
7. URL: http://www.gazprom-neft.ru/sibneft-online/arhive/2012-september/
666166/ 
8. URL: http://www.gazprom-neft.ru/sibneft-online/arhive/2013-june/1095117/ 

Key words: well engineering, placing oil bushes, integrated design, conceptual design, complex design.

The article presents the experience of using complexity solution to conceptual engineering for development Messoyahskoye and Novoportovskoye fields at Gazprom Neft. Highlighted the importance of well construction phase and justified its significance growing due to technology development, increasing volume of "difficult reservoirs", high risks and etc.

References
1. Nekipelov Yu.V., Latkin K.E., Ismagilov P.P. et al., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2010, no. 8, pp. 6-9.
2. Khasanov M.M., Surgaev V.N., Tarasov P.A. et al., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 71 – 75.
3. Khanov K.M., Slagaemye effektivnosti stroitel'stva skvazhin (Summands of efficiency of well construction), Tyumen': Publ. of ZapSibNIGNI, 1986.
4. Sheshukova G.N., Povyshenie effektivnosti kustovogo metoda razburivaniya
neftyanykh mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri (Improving the efficiency of cluster
drill method for oil fields in Western Siberia): Thesis of the candidate of technical
sciences, Tyumen', 1997.
5. Kharlamov A.K., Sovershenstvovanie metodiki proektirovaniya kustov i profiley
skvazhin na mestorozhdeniyakh so slozhnymi skhemami razrabotki (Improving
design methods of well cluster and profiles wells in the fields with complex development schemes), Thesis of the candidate of technical sciences, Tyumen'.
6. Abdikadyrov B.A., Modeli ratsional'nogo razmeshcheniya skvazhin na
gazovykh zalezhakh slozhnogo geologicheskogo stroeniya (Model of rational
well placement in gas reservoirs with complex geological structure): Thesis of the
candidate of technical sciences, Moscow, 2009.
7. URL: http://www.gazprom-neft.ru/sibneft-online/arhive/2012-september/
666166/ 
8. URL: http://www.gazprom-neft.ru/sibneft-online/arhive/2013-june/1095117/ 


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

20.01.2022
18.01.2022
11.01.2022