The method of the electromagnetic sounding data processing for searching of hydrocarbon accumulation

Authors: G.S. Khamidullina, D.K. Nourgaliev, D.I. Khasanov (Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan)
Key words: the near-field transient electromagnetic sounding, the principle component analyses, the weight of factors,  hydrocarbon reservoir.
This article describes the using of the principle component analyses for interpretation the data of near-field transient electromagnetic sounding. On the basis of electromagnetic data sounding geoelectric field model was considered, but also data processing with using the principle component analyses was made. The maps of component allocation, which were interpreted to select the field area, basing on factors’ (component) weight analysis, became the results of data processing. Considered interpretation ways and received results allow appreciating the near-field transient electromagnetic sounding method as many-sided and informative method. The received values of apparent conductivity, transformed in factors, reflect the structure of geological environment. Using the principle component analyses for interpretation the data of near-field transient electromagnetic sounding allows making express analysis on types of geoelectric section and finding the hidden characteristics of geoelectric section.

References

1. Uberla K., Faktorenanalyse, Berlin-Heidelberg-New York, 1977.

2. Karimov K.M., Valeev S.G., Eronina E.V., Butkus E.M., Georesursy – Georesources,

2005, no. 2(17), pp. 41-45.

3. Kukuruza V.D., Smol'nikov B.M., Geoelektricheskie issledovaniya pri

poiskakh zalezhey nefti i gaza (Geoelectric studies in the search for oil and

gas), Kiev: Naukova Dumka Publ., 1984, 140 p.

4. Sidorov V.A., Tikshaev V.V., Elektrorazvedka zondirovaniyami stanovleniem

polya v blizhney zone (Electrical exploration by soundings field formation

in the near field), Saratov, 1969, 58 p.

5. Yakubovskiy Yu.V., Renard I.V., Elektrorazvedka (Electrical exploration),

Moscow: Nedra Publ., 1991, 359 p.

6. Khamidullina G.S., Nurgaliev D.K., Khasanov D.I., Georesursy – Georesources,

2012, no. 4(46), pp. 26-31.

7. Kiselev E.S., Larionov E.I., Safonov A.S., Elektricheskie svoystva neftegazonosnykh

razrezov. Poiskovye priznaki zalezhey uglevodorodov v metodakh

vysokorazreshayushchey elektrorazvedki (Electrical properties of petroleum

cuts. Search features of hydrocarbon deposits in the methods of

high-resolution electrical), Moscow: Nauchnyy mir Publ., 2007,167 p.

8. Khamidullina G.S., Khasanov D.I., Brednikov K.I., Georesursy – Georesources,

2011, no. 6(42), pp. 26-30.

9. Khamidullina G.S., Nurgaliev D.K., Khasanov D.I., Uchenye zapiski

Kazanskogo universiteta. Seriya Estestvennye nauki, 2012, V. 154, no. 4, pp.

18-28.

10. Geologiya Tatarstana: Stratigrafiya i tektonika (Geology of Tatarstan:

Stratigraphy and tectonics), Moscow: GEOS Publ., 2003, 402 p.

11. Tektonicheskoe i neftegeologicheskoe rayonirovanie territorii

Tatarstana (Tectonic and oil zoning of Tatarstan): edited by Khisamov R.S.,

Kazan': Fen Publ., 2006, 327 p.

12. Neftegazonosnost' Respubliki Tatarstan. Geologiya i razrabotka

neftyanykh mestorozhdeniy (Oil and gas potential of the Republic of

Tatarstan. Geology and development of oil fields): edited by Muslimov

R.Kh., Part 2, Kazan': Fen Publ., 2007, 534 p.

13. Khamidullina G.S., Nurgaliev D.K., Khasanov D.I., Brednikov K.I.,

Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta, Seriya Estestvennye nauki, 2010,

V. 152, no. 4, pp. 9-22.

14. Khisamov R.S., Gubaydullin A.A., Bazarevskaya V.G., Yudintsev E.A., Geologiya

karbonatnykh slozhnopostroennykh kollektorov devona i karbona

Tatarstana (Geology of the carbonate complex reservoirs of the Devonian

and Carboniferous of Tatarstan): edited by Khisamov R.S., Kazan': Fen

Publ., 2010, 283 p.Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

06.02.2023
22.12.2022
22.12.2022