Estimate of dual completion effect on field production rate and recovery factor by example of the Romashkinskoye oil field

Authors: R.S. Khisamov (Tatneft OAO, RF, Almetyevsk), S.V. Nasybullina, F.M. Latifullin (TatNIPIneft, RF, Bugulma)

Key words: multilayered field, layer heterogeneity, dual completion, production rate, oil recovery factor.

Positive effect of dual completion technology on the production rate and the oil recovery factor has been demonstrated. Segregation of productive layers in a multilayered oil field allows reducing layer heterogeneity in a well cross-section, increasing thus drainage area, and ultimately, oil recovery factor.

References

1. Maksutov R.A., Dobroskok B.E., Zaytsev Yu.V., Odnovremenno-razdel'naya ekspluatatsiya mnogoplastovykh neftyanykh mestorozhdeniy (Dual completion of multilayer oil fields), Moscow: Nedra Publ., 1974, 231 p.

2. Mukharskiy E.D., Lysenko V.D., Proektirovanie razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy platformennogo tipa (Design of development of platform type oil field), Moscow: Nedra Publ., 1972, 239 p.

3. Efremov E.P., Yanin A.N., Khalimov E.M., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 1981, no. 8, pp. 32-36.

4. Sattarov M.M., Sattarov D.M., Neftepromyslovoe delo, V. 10 (59), pp. 45.

5. Diyashev R.N., Mekhanizmy negativnykh posledstviy sovmestnoy razrabotki neftyanykh plastov (Mechanisms of the negative effects of the oil reservoirs joint development), Kazan': Publ. of Kazan State University, 2004, 192 p.

6. Yanin A.N., Baryshnikov A.V., Kofanov O.A., Trukhan A.Ya., Burenie i neft', 2011, no. 5, pp. 46-49.

Key words: multilayered field, layer heterogeneity, dual completion, production rate, oil recovery factor.

Positive effect of dual completion technology on the production rate and the oil recovery factor has been demonstrated. Segregation of productive layers in a multilayered oil field allows reducing layer heterogeneity in a well cross-section, increasing thus drainage area, and ultimately, oil recovery factor.

References

1. Maksutov R.A., Dobroskok B.E., Zaytsev Yu.V., Odnovremenno-razdel'naya ekspluatatsiya mnogoplastovykh neftyanykh mestorozhdeniy (Dual completion of multilayer oil fields), Moscow: Nedra Publ., 1974, 231 p.

2. Mukharskiy E.D., Lysenko V.D., Proektirovanie razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy platformennogo tipa (Design of development of platform type oil field), Moscow: Nedra Publ., 1972, 239 p.

3. Efremov E.P., Yanin A.N., Khalimov E.M., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 1981, no. 8, pp. 32-36.

4. Sattarov M.M., Sattarov D.M., Neftepromyslovoe delo, V. 10 (59), pp. 45.

5. Diyashev R.N., Mekhanizmy negativnykh posledstviy sovmestnoy razrabotki neftyanykh plastov (Mechanisms of the negative effects of the oil reservoirs joint development), Kazan': Publ. of Kazan State University, 2004, 192 p.

6. Yanin A.N., Baryshnikov A.V., Kofanov O.A., Trukhan A.Ya., Burenie i neft', 2011, no. 5, pp. 46-49.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

18.01.2022
11.01.2022
22.12.2021