Integration of history data at justification of space distribution and reservoir properties of high permeable intervals of Sherkalinskaya suit, Talinskaya area

Authors: M.N. Nikolaev, E.V. Ermilov (TNK-Nyagan OJSC, RF, Nyagan), R.A. Gnilitskiy, A.S. Sagaydachnaya, S.A. Kornienko (TNNC LLC, RF, Tyumen)

Key words: super reservoir, high permeable intervals, heterogeneous wettability, hydrothermal study, exploration and production data, reservoir simulation modeling.

The article reviews the specifics of geological structure (vertical variation of permeability) of Sherkalinskaya suit, Talinskaya area, Krasnoleninskoye field. The justification of space distribution and reservoir properties of high permeable intervals (super reservoir) was performed based on the comprehensive analysis of exploration and production data. The results of reservoir simulation modeling prove the validity of proposed method and algorithm of super reservoir determination.

References

1. Blokh S.S., Brodskiy A.L., Ioffe O.P. et al., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 1990, no. 4, pp. 46-49.

2. Zubkov M.Yu., Dvorak S.V., Romanov E.A., Chukhlantseva V.Ya., Litologiya i poleznye iskopaemye – Lithology and Mineral Resources, 1991, no. 3, pp. 122-132.

3. Koren'kova E.A., Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser.4. Geologiya - Moscow University Geology Bulletin, 2002, no. 5.

4. Mikhaylov N.N., Izuchenie struktury ostatochnykh zapasov i raspredeleniya ostatochnoy nefti v obvodnennykh plastakh Talinskogo mestorozhdeniya (Study of the structure of residual reserves and distribution of residual oil in watered layers of Talin field), Moscow: Publ. of Oil and Gas Research Institute RAS, GANG im. I.M. Gubkina, 1993.

5. Dzyuba V.I., Pelevin M.L., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2008, no. 10, pp. 70-73.

6. Zakirov S.N., Dzhafarov I.S., Baskov V.N. et al., Obosnovanie tekhnologii dorazrabotki mestorozhdeniya s rezko neodnorodnymi kollektorami (Substantiation of technology field redevelopment with sharply heterogeneous reservoir), Moscow: Graal Publ., 2001.

7. Borkun F.Ya., Metodika vydeleniya kavernozno-porovykh vysokopronitsaemykh kollektorov v yurskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri (na primere YuK10) Talinskogo mestorozhdeniya nefti po dannym GIS (Method for detecting on GIS data cavernous-porous high permeability reservoirs in the Jurassic deposits of Western Siberia (example YUK10) Talin oil field), Tyumen': Publ. of SibNIINP, 1988.

Key words: super reservoir, high permeable intervals, heterogeneous wettability, hydrothermal study, exploration and production data, reservoir simulation modeling.

The article reviews the specifics of geological structure (vertical variation of permeability) of Sherkalinskaya suit, Talinskaya area, Krasnoleninskoye field. The justification of space distribution and reservoir properties of high permeable intervals (super reservoir) was performed based on the comprehensive analysis of exploration and production data. The results of reservoir simulation modeling prove the validity of proposed method and algorithm of super reservoir determination.

References

1. Blokh S.S., Brodskiy A.L., Ioffe O.P. et al., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 1990, no. 4, pp. 46-49.

2. Zubkov M.Yu., Dvorak S.V., Romanov E.A., Chukhlantseva V.Ya., Litologiya i poleznye iskopaemye – Lithology and Mineral Resources, 1991, no. 3, pp. 122-132.

3. Koren'kova E.A., Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser.4. Geologiya - Moscow University Geology Bulletin, 2002, no. 5.

4. Mikhaylov N.N., Izuchenie struktury ostatochnykh zapasov i raspredeleniya ostatochnoy nefti v obvodnennykh plastakh Talinskogo mestorozhdeniya (Study of the structure of residual reserves and distribution of residual oil in watered layers of Talin field), Moscow: Publ. of Oil and Gas Research Institute RAS, GANG im. I.M. Gubkina, 1993.

5. Dzyuba V.I., Pelevin M.L., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2008, no. 10, pp. 70-73.

6. Zakirov S.N., Dzhafarov I.S., Baskov V.N. et al., Obosnovanie tekhnologii dorazrabotki mestorozhdeniya s rezko neodnorodnymi kollektorami (Substantiation of technology field redevelopment with sharply heterogeneous reservoir), Moscow: Graal Publ., 2001.

7. Borkun F.Ya., Metodika vydeleniya kavernozno-porovykh vysokopronitsaemykh kollektorov v yurskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri (na primere YuK10) Talinskogo mestorozhdeniya nefti po dannym GIS (Method for detecting on GIS data cavernous-porous high permeability reservoirs in the Jurassic deposits of Western Siberia (example YUK10) Talin oil field), Tyumen': Publ. of SibNIINP, 1988.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

20.01.2022
18.01.2022
11.01.2022