Reservoirs identifying in the volcanogenic-sedimentary rocks of the northeast edge of Krasnoleninskiy arch based on logging, core study and well testing

UDK: 553.98.061.4
DOI: 10.24887/0028-2448-2020-1-29-34
Key words: volcanogenic rocks, petrological separation, reservoir, geophysical parameters
Authors: А.Р. Kondakov (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft, Surgutneftegas PJSC, RF, Tyumen), V.A. Efimov (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft, Surgutneftegas PJSC, RF, Tyumen), S.V. Dobryden (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft, Surgutneftegas PJSC, RF, Tyumen)

The article provides the petrological and petrophysical characteristics of rocks of the volcanic-sedimentary sequence of the north-eastern framing of the Krasnoleninsky arch. Information is given on the petrotypes of rocks, their oil saturation, and filtration and capacitive properties. According to the results of core studies, rocks are divided into ten petrological types: effusives of acid composition (dense constitution and with voids); volcano-clastic rocks of acid composition; volcanic rocks transformed under the influence of post-magmatic processes, including rocks with a high content of minerals with a high and low specific gravity; weathering crust rocks; volcano-sedimentary rocks; sedimentary rocks; alkaline effusives and their transformed types. The possibility of petrological separation of rocks of the volcanic-sedimentary sequence is shown by comparing the geophysical parameters of the standard complex of geophysical methods. Alkaline effusives, their hydrothermally transformed types and sedimentary rocks, characterized by low values of natural radioactivity and increased values of bulk density can be identified with high confidence. Acidic and alkaline-acidic effusives of dense constitution are characterized by increased values of bulk density and resistance and reduced interval time of elastic waves and hydrogen content. Low density effusives of acidic and alkaline-acidic composition are identified by a decrease in bulk density, electrical resistance, and an increase in the interval time of elastic waves and hydrogen content. The change in geophysical parameters occurs gradually from effusive rocks to volcaniclastic rocks due to changes in the void space and the nature of saturation. The possibility of separating reservoirs by combining indirect qualitative features and quantitative criteria of geophysical parameters obtained by matching data from well logging, testing and geological and technological studies is shown. The presence of reservoir rocks, in addition to using quantitative criteria, is established at a qualitative level by the dissonance between the values of the interval time and the attenuation coefficient of the Stoneley surface wave with the background readings of the parameters under consideration characteristic of impermeable rocks. To increase the reliability of the petrophysical interpretation and reservoir identification in the section of the volcanic-sedimentary sequence it is recommended to perform special methods of well logging.

References

1. Shadrina S.V., Kondakov A.P., New data on the basement of the north-eastern framing of Krasnoleninskiy arch (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2014, no. 11, pp. 94–99.

2. Korovina T.A., Kropotova E.P., Romanov E.A., Shadrina S.V., Geologiya i neftenasyshchenie v porodakh triasa Rogozhnikovskogo LU. Regional'nye seysmologicheskie i metodicheskie predposylki uvelicheniya resursnoy bazy nefti, gaza i kondensata, povyshenie izvlekaemosti nefti v Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii (Geology and oil saturation in the Triassic rocks of the Rogozhnikovsky license area. Regional seismological and methodological prerequisites for increasing the resource base of oil, gas and condensate, increasing oil recoverability in the West Siberian oil and gas province), Collected papers “Sostoyanie, tendentsii i problemy razvitiya neftegazovogo potentsiala Zapadnoy Sibiri” (The state, trends and problems of the development of oil and gas potential of Western Siberia), Proceedings of mezhdunarodnoy akademicheskoy konferentsii, Tyumen, 2006, pp. 26–28.

3. Kropotova E.P., Korovina T.A., Romanov E.A., Fedortsov I.V., Sostoyanie izuchennosti i sovremennye vzglyady na stroenie, sostav i perspektivy doyurskikh otlozheniy zapadnoy chasti Surgutskogo rayona (Rogozhnikovskiy litsenzionnyy uchastok) (The state of knowledge and modern views on the structure, composition and prospects of pre-Jurassic deposits of the western part of the Surgut region (Rogozhnikovsky license area)),Proceedings of IX scientific and practical conference “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of realization of oil and gas potential of KhMAO), Khanty-Mansiysk, 2006, pp. 133–146.

4. Karlov A.M., Usmanov I.Sh., Trofimov E.N. et al., Makroizuchenie neftenasyshchennykh vulkanitov doyurskogo kompleksa Sidermskoy ploshchadi Rogozhnikovskogo mestorozhdeniya (Macro-study of oil-saturated volcanics of the pre-Jurassic complex of the Sidermskaya area of the Rogozhnikovskoye field) Proceedings of X scientific and practical conference “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of realization of oil and gas potential of KhMAO), Khanty-Mansiysk, 2007, pp. 295–307.

5. Shadrina S.V., Kropotova E.P., Kharakter neftenasyshcheniya porod doyurskogo kompleksa yugo-vostochnogo obramleniya maloatlymskogo vala (The nature of oil saturation of rocks of the pre-Jurassic complex of the southeastern framing of the Atoll) Proceedings of X scientific and practical conference “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of realization of oil and gas potential of KhMAO), Khanty-Mansiysk, 2007, pp. 379–382.

6. Shadrina S.V., Kritskiy I.L., The formation of volcanogenic reservoir by hydrothermal fluid (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2012, no. 8, pp. 18–21.

7. Kiryukhin A.V., Shadrina S.V., Puzankov M.Yu., Modeling the thermohydrogeochemical conditions for the generation of productive reservoirs in volcanogenic rocks (In Russ.), Vulkanologiya i seysmologiya = Journal of Volcanology and Seismology, 2013, no. 2, pp. 90–104.

8. Khamatdinova E.R., Filtration and capacity properties of west siberian effusive reservoirs (In Russ.), Karotazhnik, 2008, no. 12 (177), pp. 19–35.

9. Glebocheva N.K., Telenkov V.M., Khamatdinova E.R., Effusive reservoir capacity space structure from logs and core (In Russ.), Karotazhnik, 2009, no. 6 (183), pp. 3–10.

10. Gorokhova E.R., The features of application of a complex of methods (acoustic logging, a neutron-neutron logging on thermal neutrons, gamma-gamma-density logging) for definitions of lithology and porosity of sour igneous rocks (In Russ.), Karotazhnik, 2006, no. 9, pp. 93–110.

11. Khamatdinova E.R., Lithological subdivision of effusive reservoirs based on well logging data (In Russ.), Karotazhnik, 2008, no. 10 (175), pp. 66–80.

12. Koshlyak V.A., Granitoidnye kollektory nefti i gaza (Granitoid collectors of oil and gas), Ufa: Tau Publ., 2005, 256 p.

13. Smirnova E.V., Borkun F.Ya., Bogomaz E.F., Justification of methods of stratigraphic differentiation of the pre-Jurassic basement rocks on production logging data (In Russ.), Nedropol'zovanie XXI vek, 2015, no. 3(53), pp. 74–79.

14. Metodicheskie rekomendatsii po podschetu zapasov nefti i gaza ob’emnym metodom. Otsenka kharaktera nasyshchennosti po dannym GIS (Guidelines for the calculation of reserves of oil and gas by volumetric method. Assessment of the nature of saturation according to well logging): edited by Petersil’e V.I., Poroskun V.I., Yatsenko G.G., Moscow – Tver: Publ. of VNIGNI, 2003. 261 p.

15. Mosunov A.Yu., Efimov V.A., Sozdanie tekhnologii issledovaniya i metodiki vydeleniya pronitsaemykh intervalov v doyurskikh kollektorakh treshchinno-porovogo tipa po dannym spetsial'nykh GIS (Creation of research technology and methods for identifying permeable intervals in pre-Jurassic fracture-pore reservoirs according to special well logging) Proceedings of VIII scientific and practical conference “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of realization of oil and gas potential of KhMAO), Khanty-Mansiysk, 2005, Part 2, pp. 219–226.

16. Kozyar V.F., Telenkov V.M., Egorov V.V., Kozyar N.V., Qualitative parameter evaluation for unconventional reservoir rocks (In Russ.), Karotazhnik, 2007, no. 10, pp. 49–61.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

06.02.2023
22.12.2022
22.12.2022