Automatic control of sucker rod pump

Authors: V.B. Sadov, A.L. Shestakov (South Ural State University, RF, Chelyabinsk)

Key words: sucker rod pump, automatic control of oil extracting, criterion of control, predictive control.

The article presents an approach to the formation of criterion of automatic control of sucker rod pump based on economic parameters of oil extracting. Use of predictive control for the decision of a problem of search of an extremum of the generated criterion is shown. Results of simulation of the generated algorithm are given, conclusions on efficiency of the resulted approach are made.
References
1. Ignat'ev M., Intellektual'nye sistemy upravleniya, Neftegazovaya vertikal' – Oil&Gas Vertical, 2010, no. 13–14, pp. 73–88.
2. Zubairov I.F., Inzhenernaya praktika, 2011, no. 5, pp. 84–89.
3. Stantsiya upravleniya skvazhinoy. Chastotno-reguliruemyy privod (Well
control station. VFD), URL: http://lufkin.ru/rus/pdf/Lufkin_VSD.pdf.
4. Value of Rod Pump Control. eProduction Solutions, Inc., URL: www.epweatherford. com/PDF/Papers/Value_of_Rod_Pumped_Control.pdf.
5. Sistemy privodov dlya uvelicheniya dobychi nefti i gaza. Danfoss (Drive systems to increase oil and gas production. Danfoss), URL: http://www.danfoss. com/NR/rdonlyres/90BCF710-9C97-4F9C-9EF5-F9274DA9A842/0/ salt_broshyura.pdf.
6. Sadov V B., Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie, radioelektronika, 2013, V. 13,
no. 2, pp. 33–41.
7. Kolesnikov A.A., Sinergeticheskaya teoriya upravleniya (Synergetic control
theory), Moscow: Energoatomizdat Publ., 1994, 344 p.
8. Clarke D.W., Mohtadi C., Tuffs P.S., Generalized predictive control – part I. The basic algorithm, Automatica, 1987, V. 23, no. 2, pp. 137–148.
9. Shestakov A. L., Bizyaev M.N., Sainskiy I.V., Raspredelennye intellektual'nye avtomatizirovannye sistemy upravleniya tekhnologicheskimi protsessami (Distributed Intelligent automated process control system), Chelyabinsk: Publ. of YuUrGU, 2011, 495 p.
10. Dombrovskiy V.V., Ob"edko T.Yu., Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Upravlenie, vychislitel'naya tekhnika i informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science, 2010, no. 3(12), pp. 5–11.
11. Loktev A., Bolgov I., Kosilov D., Novator, 2012, no. 1 (47), pp. 16–20.

Key words: sucker rod pump, automatic control of oil extracting, criterion of control, predictive control.

The article presents an approach to the formation of criterion of automatic control of sucker rod pump based on economic parameters of oil extracting. Use of predictive control for the decision of a problem of search of an extremum of the generated criterion is shown. Results of simulation of the generated algorithm are given, conclusions on efficiency of the resulted approach are made.
References
1. Ignat'ev M., Intellektual'nye sistemy upravleniya, Neftegazovaya vertikal' – Oil&Gas Vertical, 2010, no. 13–14, pp. 73–88.
2. Zubairov I.F., Inzhenernaya praktika, 2011, no. 5, pp. 84–89.
3. Stantsiya upravleniya skvazhinoy. Chastotno-reguliruemyy privod (Well
control station. VFD), URL: http://lufkin.ru/rus/pdf/Lufkin_VSD.pdf.
4. Value of Rod Pump Control. eProduction Solutions, Inc., URL: www.epweatherford. com/PDF/Papers/Value_of_Rod_Pumped_Control.pdf.
5. Sistemy privodov dlya uvelicheniya dobychi nefti i gaza. Danfoss (Drive systems to increase oil and gas production. Danfoss), URL: http://www.danfoss. com/NR/rdonlyres/90BCF710-9C97-4F9C-9EF5-F9274DA9A842/0/ salt_broshyura.pdf.
6. Sadov V B., Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie, radioelektronika, 2013, V. 13,
no. 2, pp. 33–41.
7. Kolesnikov A.A., Sinergeticheskaya teoriya upravleniya (Synergetic control
theory), Moscow: Energoatomizdat Publ., 1994, 344 p.
8. Clarke D.W., Mohtadi C., Tuffs P.S., Generalized predictive control – part I. The basic algorithm, Automatica, 1987, V. 23, no. 2, pp. 137–148.
9. Shestakov A. L., Bizyaev M.N., Sainskiy I.V., Raspredelennye intellektual'nye avtomatizirovannye sistemy upravleniya tekhnologicheskimi protsessami (Distributed Intelligent automated process control system), Chelyabinsk: Publ. of YuUrGU, 2011, 495 p.
10. Dombrovskiy V.V., Ob"edko T.Yu., Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Upravlenie, vychislitel'naya tekhnika i informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science, 2010, no. 3(12), pp. 5–11.
11. Loktev A., Bolgov I., Kosilov D., Novator, 2012, no. 1 (47), pp. 16–20.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

16.06.2021
15.06.2021
15.06.2021
Конкурс на соискание молодежной премии имени академика И.М. Губкина