Investigations of effectiveness increase of a bubble regime in fluids flow

Authors: V.P. Nagorny, I.I. Denysyuk (Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kiev), V.M. Lyhvan (GPD Poltavagasproduction, Ukraine, Poltava), T.A. Shveikina

Key words: wave, pressure, oil field development, bubble.

The theoretical investigations of effectiveness increase of a bubble regime in fluids flow by processing the oil layer with a non-stationary stress wave have been carried out.

References

1. Gubaydullin A.A., Ivandaev A.I., Nigmatulin R.I., Khabeev N.S., Itogi nauki i tekhniki. Mekhanika zhidkosti i gaza, 1982, no. 17, pp. 160-249.

2. Pozdeev V.A., Beskaravaynyy N.M., Kovalev V.G., Impul'snye vozmushcheniya v gazozhidkostnykh sredakh (Pulse disturbances in gas-liquid media), Kiev: Naukova dumka Publ., 1988, 116 p.

3. Nakoryakov V.E. Pokusaev B.G., Shreyber I.R., Rasprostranenie voln v gazo- i parozhidkostnykh sredakh (Wave propagation in gas- and vapor-liquid media), Novosibirsk: Publ. of Institute of Thermophysics, 1983. – 238 s.

4. Nagornyy V.P., Denisyuk I.I., Spektry i ikh prilozheniya k zadacham vzryvnogo dela (Spectra and their application to problems of blasting), Kiev: Publ. of Institute of Geophysics of NASU, 2010, 184 p.

5. Mishchenko I.T., Raschety v dobyche nefti (Calculations in oil production), Moscow: Nedra Publ., 1989, 246 p.

6. Nigmatulin R.I., Dinamika mnogofaznykh sred (Dynamics of multiphase media), Part 1, Moscow: Nauka Publ., 1987, 464 p.

7. Grіnchenko V.T., Vovk І.V., Matsapura V.T., Osnovy akustiki (Basics of acoustics), Kiїv: Naukova dumka Publ., 2007, 640 p.

8. Lyakhov G.M., Sultanov K.S., Izvestiya AN SSSR. Fizika Zemli – Izvestiya. Physics of the Solid Earth, 1987, no. 9, pp. 23–32.

9. Gorbachev Yu.I., Karotazhnik, 2000, V. 60, pp. 12–16.

10. Dyblenko V.P., Kamalov R.N., Shariffulin R.Ya., Tufanov I.A., Povyshenie produktivnosti i reanimatsiya skvazhin s primeneniem vibrovolnovogo vozdeystviya (Increasing productivity and reanimation of wells using vibrowave impact), Moscow: Nedra-Biznestsentr Publ., 2000, 381 p.

Key words: wave, pressure, oil field development, bubble.

The theoretical investigations of effectiveness increase of a bubble regime in fluids flow by processing the oil layer with a non-stationary stress wave have been carried out.

References

1. Gubaydullin A.A., Ivandaev A.I., Nigmatulin R.I., Khabeev N.S., Itogi nauki i tekhniki. Mekhanika zhidkosti i gaza, 1982, no. 17, pp. 160-249.

2. Pozdeev V.A., Beskaravaynyy N.M., Kovalev V.G., Impul'snye vozmushcheniya v gazozhidkostnykh sredakh (Pulse disturbances in gas-liquid media), Kiev: Naukova dumka Publ., 1988, 116 p.

3. Nakoryakov V.E. Pokusaev B.G., Shreyber I.R., Rasprostranenie voln v gazo- i parozhidkostnykh sredakh (Wave propagation in gas- and vapor-liquid media), Novosibirsk: Publ. of Institute of Thermophysics, 1983. – 238 s.

4. Nagornyy V.P., Denisyuk I.I., Spektry i ikh prilozheniya k zadacham vzryvnogo dela (Spectra and their application to problems of blasting), Kiev: Publ. of Institute of Geophysics of NASU, 2010, 184 p.

5. Mishchenko I.T., Raschety v dobyche nefti (Calculations in oil production), Moscow: Nedra Publ., 1989, 246 p.

6. Nigmatulin R.I., Dinamika mnogofaznykh sred (Dynamics of multiphase media), Part 1, Moscow: Nauka Publ., 1987, 464 p.

7. Grіnchenko V.T., Vovk І.V., Matsapura V.T., Osnovy akustiki (Basics of acoustics), Kiїv: Naukova dumka Publ., 2007, 640 p.

8. Lyakhov G.M., Sultanov K.S., Izvestiya AN SSSR. Fizika Zemli – Izvestiya. Physics of the Solid Earth, 1987, no. 9, pp. 23–32.

9. Gorbachev Yu.I., Karotazhnik, 2000, V. 60, pp. 12–16.

10. Dyblenko V.P., Kamalov R.N., Shariffulin R.Ya., Tufanov I.A., Povyshenie produktivnosti i reanimatsiya skvazhin s primeneniem vibrovolnovogo vozdeystviya (Increasing productivity and reanimation of wells using vibrowave impact), Moscow: Nedra-Biznestsentr Publ., 2000, 381 p.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .