Application of conceptual geological modeling in the development of oil fields

Authors: O.E. Kurmanov, N.G. Glavnov, P.S. Balenko, A.S. Bochkov, M.M. Galiullin Gazpromneft NTC LLC, RF, Saint-Petersburg)

Key words: application of conceptual geological modeling, interpretation of seismic data, clinoforms, facial analysis, sedimentological core description, geological data.

The article describes mature oil fields. As result of new seismic data processing the geological structure of the oilfield, the strategy of geological and technological activities are radically reviewed, as well as was proposals for improving of development plan are made.

References

1. Muromtsev V.S., Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza (Electrometric geology of sand bodies - lithologic oil and gas traps), Moscow: Nedra Publ., 1984, 260 p.

2. Ivanov D.N., Mikheev Yu.V., Proceedings of the XX Technology Symposium “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO-Yugry” (Ways to implement Petroleum Potential of the Khanty-Mansiysk), Khanty-Mansiysk, 2007, 7 p.

3. Baykov V.A., Bochkov A.S., Yakovlev A.A., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 5, pp. 50-55.

4. Borodkin V.N., Deshchenya N.P., Nesterov I.I., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2003, no. 4-5, pp. 10-16.

5. Karagodin Yu.N., Ershov S.V., Safonov V.S. et al., Priobskaya neftenosnaya zona Zapadnoy Sibiri: sistemno-litmologicheskiy aspekt (Priobskaya oil zone of Western Siberia: systemic lithmological aspect), edited by: Trofimuk A.A, Novosibirsk: Publ. of SB RAS, 1996, 252 p.

6. Nezhdanov A.A., Ponamorev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov S.A., Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri, Moscow: Publ. of Academy of Mining Sciences, 2000, 247 p.

7. Khafizov S.F., Shimanskiy V.V., Modelirovanie i prognoz zon formirovaniya kollektorov (na primere yurskikh i melovykh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity) (Modelling and forecasting of zones of formation of collectors (to example, the Jurassic and Cretaceous deposits of the West Siberian Plate)), St. Petersburg.: Nedra Publ., 2002, 190 p.

Key words: application of conceptual geological modeling, interpretation of seismic data, clinoforms, facial analysis, sedimentological core description, geological data.

The article describes mature oil fields. As result of new seismic data processing the geological structure of the oilfield, the strategy of geological and technological activities are radically reviewed, as well as was proposals for improving of development plan are made.

References

1. Muromtsev V.S., Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza (Electrometric geology of sand bodies - lithologic oil and gas traps), Moscow: Nedra Publ., 1984, 260 p.

2. Ivanov D.N., Mikheev Yu.V., Proceedings of the XX Technology Symposium “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO-Yugry” (Ways to implement Petroleum Potential of the Khanty-Mansiysk), Khanty-Mansiysk, 2007, 7 p.

3. Baykov V.A., Bochkov A.S., Yakovlev A.A., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 5, pp. 50-55.

4. Borodkin V.N., Deshchenya N.P., Nesterov I.I., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2003, no. 4-5, pp. 10-16.

5. Karagodin Yu.N., Ershov S.V., Safonov V.S. et al., Priobskaya neftenosnaya zona Zapadnoy Sibiri: sistemno-litmologicheskiy aspekt (Priobskaya oil zone of Western Siberia: systemic lithmological aspect), edited by: Trofimuk A.A, Novosibirsk: Publ. of SB RAS, 1996, 252 p.

6. Nezhdanov A.A., Ponamorev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov S.A., Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri, Moscow: Publ. of Academy of Mining Sciences, 2000, 247 p.

7. Khafizov S.F., Shimanskiy V.V., Modelirovanie i prognoz zon formirovaniya kollektorov (na primere yurskikh i melovykh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity) (Modelling and forecasting of zones of formation of collectors (to example, the Jurassic and Cretaceous deposits of the West Siberian Plate)), St. Petersburg.: Nedra Publ., 2002, 190 p.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

19.05.2022
18.05.2022
11.05.2022